تاکید بر وقوع و حتمیت پنج علامت قبل از ظهور و قیام قائم و نیز ذکر شدن یمانی در کنار نشانه های حتمی متواتری همچون سفیانی و خسف بیداء بر حتمیت قیام یمانی، دلالت و تاکید دارد
بررسي برخي ادله روايي احمد بصري، يماني دروغين در شناخت ادعاهای جریان مدعی یمانی منتسب به احمد الحسن منبع : فصلنامه علمي-پژوهشي مشرق موعود شماره 27 نویسنده : استاد محمد شهبازيان باز نشر :http://almahdyoon.ir
اندیشه مهدویت، از زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) تاكنون، همواره در جامعه اسلامى راسخ و پویا بوده است. این واقعیت به گونه‏اى در جامعه اسلامى مشهور شده است كه كسى نمى‏ تواند به سادگى منكر آن شود.متأسفانه این امر در طول تاریخ، دچار آسیب‏هایى، از جمله مدعیان دروغین شده است. همین امر، دستاویزى براى برخى از به اصطلاح روشنفكران وهابى و غیر وهابى شده، تا اصل مهدویت و اعتقاد به مهدى…
عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویّت و گرایش مردم به آنان ( بخش دوم ) نویسنده : امیر محسن عرفان  عوامل شتاب‌زا 1. نمونه‌سازی بر اساس نشانه‌های مهدی موعود باید اذعان كرد كه در طول تاریخ، از هیچ یك از نشانه‌های مهدی موعود، چون «غیبت» سوء استفاده نشده است. مسأله غیبت امام دوازدهم، هم زمان با گسترش رسالت الهی پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اسلامی…
اندیشه مهدویت، در راه رسیدن به مقصود، ممكن است در دریای پرتلاطم حوادث، با موانعی روبه رو شود. شرط رسیدن به ساحل نجات در درجه اول، تقویت نیروی محرك این گفتمان و در درجه دوم، شناخت و رفع موانع احتمالی است. «متمهدان» و «مدعیان دروغین»، مفهوم و انگاره‌ای هستند كه تأمل در آن‌ها، برای همگان پر جاذبه است. عده‌ای دوست دارند بدانند چرا در طول تاریخ، و در حوزة مهدویت،…
احمد بن اسماعیل معروف به احمد حسن، یكی از مدعیانی است كه در سال‌های اخیر به ادعای این‌كه امام مفترض الطاعه، مهدی، قائم، وصی امام مهدی، نوۀ آن حضرت و یمانی است، برای خود شهرتی به هم زده و در گوشه و كنار عده‌ای را فریفته و با خود همراه كرده است. وی و طرف‌دارانش برای اثبات ادعاهای خود به برخی از روایات تمسك جسته‌اند. در این نوشتار، تلاش شده…