یکشنبه, 22 آذر 1394 ساعت 21:10

بررسی ادله روایی احمد الحسن

بررسي برخي ادله روايي احمد بصري، يماني دروغين در شناخت ادعاهای جریان مدعی یمانی منتسب به احمد الحسن

منبع : فصلنامه علمي-پژوهشي مشرق موعود شماره 27 نویسنده : استاد محمد شهبازيان باز نشر :http://almahdyoon.ir

اين مقاله با هدف بررسي برخي از ادله روايي يكي از مدعيان نيابت، با عنوان احمد بن اسماعيل بصري مي باشد. اين فرد خود را فرزند با واسطه امام مهدي (علي السلام)، رسول وزمينه ساز ظهور معرفي نموده، و ادعا دارد پس از ايشان به حكومت و خلافت خواهد رسيد.
او تلاش نموده است تا با بهره گيري از روايات معصومين (عليهم السلام) ادعاي خود را اثبات نمايد. همچنين مريدان اين شخص ادعا دارند كه تمام بيانات و ادله اين فرد نشات گرفته از علم الهي او بوده و امكان نقد هيچ يك از ادعاهاي مطرح شده وجود ندارد . اما پس از بررسي ادله مطرح شده ، متوجه مي شويم كه اين فرد با تمسك به روايات غير مستند ،بهره گيري از منابع غير علمي، تقطيع روايات و تحريف معنا و دلالت آنان، قصد در فريب مخاطبان خود داشته است.
نو بودن اين جريان در كشور ايران، و احساس نياز به تحليلي علمي و بر گرفته از منابع مورد اعتماد اين گروه، موجب گرديد تا پس از معرفي اين فرد و روش تبليغاتي او ،به نقد برخي از ادله روايي او بپردازيم. روش اين مقاله توصيفي –تحليلي بوده وآنچه كه بدست آمده است، نسبت هاي دروغ اين فرد به ائمه (عليهم السلام) و استفاده از عدم سواد حديثي طرفدارانش مي باشد. و تلاش گرديده تا با بررسي برخي از ادله مورد ادعا،و با توجه به اينكه وصي و جانشين امام مهدي (عليه السلام) بايد برخوردار از علم و عصمت باشد ،بطلان ادعاي او را اثبات نماييم.

دانلود متن کامل مقاله  

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید