در روایات متعدد در پاسخ این سوال که چگونه امام را بشناسیم یکی از راههایی که برای تمییز این مطلب از جانب امام معصوم مطرح شده است داشتن علم است به ویژه علم به حلال و حرام که قطعا کسی که مدعی امامت است باید به طور کامل به احکام و حلال و حرام واقف باشد بنابراین کسی که شناختی از حلال و حرام ندارد، قطعا نمیتواند امام باشد.…
  خصوصیتی که امام می فرماید هر که آن را نداشته باشد امام نیست . 
جماعت مدعی یمانی منتسب به احمد [ الحسن ] بصری را هر وقت به مناظره حضوری خواندیم ما را حواله به مکتب نجف دادهرفتیم موکب نجف و درخواست گفتگوی منطقی نمودیم.پاسخ آنها را به ندای هل من مبارز اینجانب در متن زیر دنبال نمایید .
کتاب شَرائعُ الإسلام فی مسائل الحَلال و الحَرام مشهور به شرایع ، از آثار فقهی مشهور شیعه ی امامیه است
احمد اسماعیل بصری در کتاب الجواب المنیر٬ ج۱ ص ۱5 در پاسخ به این سؤال که شما با چه اوصافی به این مقام ادعایی رسیده ای؛ داستان ساختگی حضرت موسی(ع) را بازگو می کندو در نهایت می گوید: من بنده پستی هستم که حتی به ذهنم هم خطور نمیکند که از سگی بهتر باشم. بلکه گناهان بزرگی را در خود میبینم که در برابر خدا انجام داده ام.
سید احمد الحسن شجره نامه خود را چنین معرفی می نماید : سید احمد فرزند اسماعیل فرزند صالح فرزند حسین فرزند سلمان فرزند محمد فرزند حسن فرزند علی فرزند محمد فرزند علی فرزند موسی فرزند جعفر فرزند محمد فرزند علی فرزند حسین فرزند علی فرزند ابیطالب می باشد.
مهمترین ادله روایی پیروان احمد الحسن و پاسخ به بافته ها ، و تحریف های آنهاآنچه در ادامه آمده است مقاله ای است که توسط یکی از انصار و مبلغین این مدعی کاذب نوشته شده است و سپس پاسخ به این مقاله از منظر اهل حق و حقیقت خواهد گذشت تا انصار امام مهدی حضرت حجت ابن الحسن ( عج ) با عوافریبی این جریان بیش از پیش آشنا گردند…
سلام بر خوانندگان گرامی و دوستان عزیز و برادران شیعه من که فریب ادعاهای فردی به نام احمد الحسن را خورده اند 
اگر کسی از گذشته وحال جریان یمانی خبر داشته باشد ، با سیلی از اشکالات شرعی ، عرفی وعقلی ونیز تناقضات آشکار و ابهامات زیاد مواجه می شود . در این نوشتار به گوشه ای از آنها اشاره می گردد .
از فرازهای مهم توقیعی از امام عصر (علیه السلام) ، خطاب به جناب علی بن محمد سیمری ، مساله ی خبردادن از ظهور مدعیان دروغین است.
صفحه1 از2