شنبه, 30 آبان 1394 ساعت 12:33

مقام معظم رهبری : مواظب باشید در دام عنکبوت های دنیادار دکان دار نیفتید

مقام معظم رهبری : مواظب باشید دردام عنکبوت های دنیادار،دکان دارنیفتید. 

در طول تاریخ شیعه افراد متعددی با ادعای مهدویت قیام نموده اند و خود را رهبر مصلح مردم معرفی کرده و با این حیله جان و مال انسان ها را از بین برده اند و عده ای را به گمراهی کشانده اند ولی افرادی که صادقانه در صراط انتظار قدم برداشته و وجود خود را با انوار تابناک ولایت روشن ساخته اند به دام این صیادان گرفتار نشده اند و با زبان حال به آنان گفته اند :
برو این دام بر مرغ دگر نه
که عنقا را بلند است آشیانه

شناخت و مقابله با مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی

مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی می فرمایند:

"مواظب باشید دردام عنکبوت های دنیادار،دکان دارنیفتید. این روزها دکان دارهایی به اسم معنویت ادعا می کنند امام(عج) را دیده اند که هیچ واقعیت ندارد. حواستان باشد که اسیرآنها نشوید."

در طول تاریخ شیعه افراد متعددی با ادعای مهدویت قیام نموده اند و خود را رهبر مصلح مردم معرفی کرده و با این حیله جان و مال انسان ها را از بین برده اند و عده ای را به گمراهی کشانده اند ولی افرادی که صادقانه در صراط انتظار قدم برداشته و وجود خود را با انوار تابناک ولایت روشن ساخته اند به دام این صیادان گرفتار نشده اند و با زبان حال به آنان گفته اند :

برو این دام بر مرغ دگر نه
که عنقا را بلند است آشیانه

آگاهی آنان و شناخت شیادان و دزدان طریق به خاطر آشنایی آنان به مقام رفیع امامت است ; به این جهت آب حیات را به سراب نمی فروشند و غاصبان خلافت را به امامت برنمی گزینند .

مدعیان خود را پشت یک نقاب بزرگ پنهان می کنند و به گونه ای خویش را جلوه می دهند که احترام و توجه دیگران را برانگیزند. نکته ای که اغلب افراد مدعی را به افرادی ضد اجتماع تبدیل می کند این است که این جلب محبت برای دیگر افراد جامعه آسیب رسان و زیانبارمی شود.

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید