شنبه, 30 آبان 1394 ساعت 03:51

دانلود کتاب ردیه ای قاطع بر احمد بن اسماعیل الکاطع الهمبوشی البصری

نقد منهج گمراه ،مدعی یمانیت و مقامات الهی ،احمد بن اسماعیل الهمبوشی البصری

در مقدمه ویراست دوم کتاب آمده است :
با توجه به اینکه یک سال از نشر نوشتار حاضر سپری گردیده و مباحث مطرح شده در آن بنظر مطالعه کنندگان رسید، فرصتی حاصل گشت که بار دیگر با ویرایشی کلی بر شاکله و متن و استنادات کتاب و ازداد برخی مطالب تقرینی، آن را بازنشر نموده و گفتاری را هر چند مختصر در اختیار پژوهشگران محترم قرار دهیم.

مطلوب ما در این مجموعه دعوتیست خطاب به اتباع احمد بصری که در فقرات این نوشتار دقیق گردیده و بعین انصاف و عدالت در آن بنگرند و حقایقی که از چشم آنان مخفی مانده را شاهد باشند. لازم بذکر است پس از انتشار این کتاب همچنان منتظر بودیم که مکتوبی و یا مقاله ای در ابطال و تقبیح آن منتشر گردد؛ حال آنکه احد الناسی از این جماعت حاضر بنوشتن مقالاتی در رد این کتاب نگردید. بلکه تلاش ایشان منحصر در حذف صورت مسئله بود؛ زیرا آنان هر کسی که کتاب حاضر را معرفی نموده و آن را در اختیار دیگران قرار می داد، بسرعت از گروه ها و اتاق های گفتگوی مجازی خود طرد و اخراج و مطالبش را محذوف می نمودند.

 

دانلود فایل در پیوست مطلب

 

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید