یکشنبه, 23 خرداد 1395 ساعت 13:00

نص خالد در ابطال مدعی معاند ( احمد الحسن بصری )

 نص خالد در ابطال مدعی معاند ( احمد الحسن بصری )

نویسنده : اکبر بیرامی

شرح توقیع سمری در پاسخ به احمدالحسن

نوشتاری در عرض و شرح توقیع ناحیه مقدسه (ع) به شیخ علی السمری ( ره)

و رفع شبهات مطروحع از جانب مدعی معاصر بابیت ( احمد الحسن )

پیرامون توقیع مبارک

نویسنده اکبر بیرامی

تعداد صفحات : 124 صفحه

 دانلود در فایل پیوست

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید