رساله اربعین حدیثا فی باب ائمه أثنی عشر ، ترجمه چهل حدیث گرانبها در موضوع ائمه دوادزده گانه می باشد و اینکه تعداد ائمه منحصر در دوازده نفر است که اولین آقا علی ابن ابی طالب (ع) می باشد و آخرین آنها  امام مهدی ( علیه السلام ) ــ محمد بن الحسن العسکری ــ  می باشد . 
دانلود کتاب الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ الإمام القائم تألیف شیخ علی آل محسن در اختیار علاقه مندان قرار گرفت .
کتاب بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل ( احمد الحسن الیمانی ) به جهت دانلود در اختیار عموم علاقه مندان قرار گرفت .
کتاب دجال بصره نوشته استاد معظم علی کورانی عاملی به فارسی ترجمه و نسخه پی دی اف آن در اختیار عموم قرار گرفت .
کارگاه شبهه شناسی ، روش ها و مراحل پاسخگویی به شبهات 
نقد منهج گمراه ،مدعی یمانیت و مقامات الهی ،احمد بن اسماعیل الهمبوشی البصری
دانلود کتاب خواب پریشان در رد ادعای اثبات احمد الحسن
جریان شناسی مدعی یمانی احمد الحسن از ابتدا تا کنون  دریافت فایل در قسمت پیوست ها   
یک شب جمعه در تلگرام گفتگویی است پیرامون علم رجال با یکی از مبلغین جریان مدعی یمانی که فعالیت گسترده ای را در فضای تلگرام داشته است .