جماعت مدعی یمانی منتسب به احمد [ الحسن ] بصری را هر وقت به مناظره حضوری خواندیم ما را حواله به مکتب نجف داده
رفتیم موکب نجف و درخواست گفتگوی منطقی نمودیم.
پاسخ آنها را به ندای هل من مبارز اینجانب در متن زیر دنبال نمایید .

منتشرشده در دست نوشته

کتاب دجال بصره نوشته استاد معظم علی کورانی عاملی به فارسی ترجمه و نسخه پی دی اف آن در اختیار عموم قرار گرفت .

منتشرشده در کتابخانه

کتاب دجال بصره نوشته استاد معظم علی کورانی عاملی به فارسی ترجمه گردید .

منتشرشده در اخبار
صفحه2 از2