شنبه, 30 آبان 1394 ساعت 02:02

ارتباط احمد الحسن با احادیث مورد استناد شیعه چیست ؟

جریان یمانی با احادیث مزبور چه ارتباطی دارد ؟

 

احادیث مذکور ، سوای از صحیح و یا ضعیف بودن سند ، چه قابل قبول از نظر دلالت وچه غیر قابل قبول باشد، چه قابل تأویل به رجعت باشد ، چه غیر قابل تأویل به رجعت، هیچ ارتباطی با مدّعای جریان یمانی منسب به احمد الحسن ندارد.

زیرا همه آن احادیث بر این مطلب اجماع دارند ، که قیام مهدییّن دوازده‌ گانه یا یازده گانه بعد از ظهور و وفات امام زمان (عج) خواهد بود. هیچ یک از احادیث بر این معنی دلالت نمی‌کند ، که آن‌ها یا برخی از آن‌ها قبل از ظهور امام زمان (عج) می‌آیند . در حالی که احمد اسماعیل بصری ، که به دروغ مدّعی فرزندی ووصایت امام زمان (عج) است ، در حال حاضر که هنوز امام زمان ظهور نفرموده ، ادّعای قیام کرده وخود را اوّلین نفر از مهدییّن می نامد!

بنابراین ، مدّعای نامبرده هیچ پایه و مستندی از جهت احادیث ندارد . علاوه بر آن ، نام وصی خود ، فریاد می زند که بعد از مرگ مُوصی قیام به وظیفه می کند ، نه قبل از مرگ او . پس مدّعی جریان یمانی چه وصییّ است که قبل از ظهور ومرگ موصی مشغول به کار شده است !؟

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید