سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 11:56

حجیت و عدم حجیت خواب معضلی نزد پیروان احمد الحسن

 

تناقض در خواب پیروان احمد بصری موضوع این فایل صوتی می باشد که توضیح آن در ادامه مطلب می آید . 


امام ساختگی جریان مدعی یمانی در کتاب عقائد الاسلام خود که بشارت آن را به پیروانش داده بود می نویسد : تنها خوابی حجیت دارد که در خصوص شناخت حجت الهی باشد و آن هم به این شرط که نصی در خارج در تایید آن خواب وجود داشته باشد و خوابی که مبتنی بر دلیل نباشد هیچ ارزشی ندارد (عقائد الاسلام ، احمد اسماعیل بصری ، ص 87 )


و از سویی پیروان احمد بصری خواب را أعظم دلایل اثبات احمد بصری می دانند .


مطالعه خواب هایی که پیروان احمد بصری در محافل خود تعریف می کنند خالی از لطف نیست چرا که اگر علمیت و حجیتی برای ما ندارد ، نان و آبی برای صاحبان خوابها دارد .


به عنوان نمونه یکی از پیروان احمد بصری می گوید ، خواب احمد اسماعیل را دیده است و امامش در خواب به او توصیه ای مبنی بر ایجاد کمپین ، با نام هر زمانی حسینی دارد را کرده است و با این ترفند خود را صاحب یک حرکت در جریان مدعی یمانی معرفی می کند .


نکته جالب آنکه در برخی از این مشاهدات ، پیروان احمد بصری به خواب هایی متناقض می رسند .


آنچه در ادامه می آید خواب یکی دیگر از پیروان احمد بصری به نام محسن است که در یکی از روزها در اتاق های مجازی این جریان خوابی مطابق با ذوق پرجمی ها ( از انشعابات جریان مدعی یمانی )تعریف می کند مبنی براینکه شاخه مکتبی های پیرو احمد بصری و صفحه فیس بوک منتسب به وی فتنه ای می باشد که توسط مکتبی ها تشکیل شده است و یاران پرچمی مورد تایید احمد الحسن هستند و صراحتا خواب خود را تاییدی بر صدق جریان پرچم عنوان کرد.


اما گویا آب و نان خود را درپیروی از پرچمی ها کمرنگ دید و بعد از مدتی ادعا میکند خوابی دیگر از طرف احمد الحسن دیده و احمد به وی میگوید علومی را که آموخته ای در روم مکتب تدریس کن و بر خلاف خواب قبلی خود ، این خواب را صراحتا تاییدی بر صدق جریان مکتب و فیس بوک احمد بیان میکندو نکته جالب تر آنکه همان شخص ، اکنون در اتاق رسمی پیروان احمد بصری منتسب به شاخه مکتبی ها ،مشغول به تدریس می باشد .

 

رسانه

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید