جناب ناظم العقیلی که به اصطلاح از وزنه های لجنه علمی مکتب نجف محسوب می شود در یکی از اظهارات نابخردانه ، پای خود را جای پای وهابیت گذاشته و در رد علم به لغات بحثی را مطرح میکند مبنی بر اینکه اگر بخواهیم علم به لغات را قبول کنیم چون خداوند عالم به همه لغات است با این فرض ائمه را مثل خدا دانسته اید پس این مطلب اشکال دارد و بدعت است‼️

این مطلب توسط جناب ناظم العقیلی یا نشان از جهل بی حد این شخص دارد که چنین مطلب ساده ای را در بحث اعتقادات نمیداند و یا نشان از عناد این جماعت درمانده است

منتشرشده در گالری صدا