اعترافات تلخ مبلغ کنونی احمد بصری به نام مهدی رحیمی در خصوص سواد علمی احمد کهندل 

منتشرشده در گالری فیلم

دانلود فایل صوتی اثبات وپذیرش ولایت مطلقه فقیه و تقلید در کلام احمد الحسن  کذاب بصری مدعی یمانی 

منتشرشده در گالری صدا