دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 13:19

مباهله دکتر علی غریفی با احمد [ الحسن ] بصری به صورت زنده

فیلم مباهله دکتر علی غریفی بازگشته از جریان مدعی یمانی با احمد [ الحسن ] بصری به صورت زنده

دکتر علی الغریفی از پیروان و مریدان سابق احمد بصری است که از آنها جدا شده ، اقدام به افشاگری علیه جریان مدعی یمانی  نموده است .

وی در یک برنامه تلویزیونی با احمد الحسن بصری مباهله کرده است. 

 

 

.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 14:12

رسانه

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید