دوشنبه, 23 مرداد 1396 ساعت 14:10

دعوای مهدی رحیمی و احمد کهندل و اعترافات تلخ مبلغین احمد الحسن بصری

اعترافات تلخ مبلغ کنونی احمد بصری به نام مهدی رحیمی در خصوص سواد علمی احمد کهندل 

 

وقتی انصار و مبلغین احمد بصری به جان هم می افتند . 

دانلود فایل در قسمت بارگیری پیوست ها

رسانه

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید