دانلود کتاب البرهان الساطع فی الرد علی أحمد الکاطع

منتشرشده در کتابخانه

اعترافات تلخ مبلغ کنونی احمد بصری به نام مهدی رحیمی در خصوص سواد علمی احمد کهندل 

منتشرشده در گالری فیلم

دانلود فایل صوتی اثبات وپذیرش ولایت مطلقه فقیه و تقلید در کلام احمد الحسن  کذاب بصری مدعی یمانی 

منتشرشده در گالری صدا

پاسخ استاد احمد عابدی به نامه یکی از طرفداران احمدالحسن

منتشرشده در مصاحبه و گفتگو